Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

7. sjednica Skupštine Međimurske županije - 12. srpnja 2018. godine

Datum objave: 5. srpnja 2018.

KLASA: 021-05/18-03/9
URBROJ: 2109/1-02-18-01
Čakovec, 4. srpnja 2018.
Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14 i 2/18),

s a z i v a m
7. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 12. srpnja 2018. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. A) IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O STAVLJANJU MANDATA U MIROVANJE I IMENU ZAMJENIKA VIJEĆNIKA KOJI UMJESTO IZABRANOG VIJEĆNIKA POČINJE OBNAŠATI VIJEĆNIČKI MANDAT
B) POLAGANJE PRISEGE
- predlagatelj je Mandatna komisija
- Izvješće će na samoj sjednici podnijeti Dražen Vidović, predsjednik Mandatne komisije
2. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Goran Gotal, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i financije
3. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Goran Gotal, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i financije
4. PRIJEDLOG ODLUKE O SUFINANCIRANJU NABAVE OBVEZNIH ŠKOLSKIH UDŽBENIKA ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019. ZA UČENIKE OSNOVNIH ŠKOLA S PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, univ.spec.oec./prof., pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport
5. PRIJEDLOG ODLUKE O STJECANJU POSLOVNOG UDJELA U TRGOVAČKOM DRUŠTVU TEHNOLOŠKO – INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA POTPORU TEHNOLOŠKI UTEMELJENOM I INOVATIVNOM PODUZETNIŠTVU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Varga, dipl.iur., samostalna upravna referentica u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove
6. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA SMJERNICA ZA UTVRĐIVANJE PLAĆA I DRUGIH PRAVA DIREKTORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE I RAVNATELJA USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Varga, dipl.iur., samostalna upravna referentica u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove
7. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE SPORAZUMA O PARTNERSTVU NA PROJEKTU MED DVEMI VODAMI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i mr.sc. Ana Kralj, dipl.oec., zamjenica ravnateljice REDEA-e
8. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU USTANOVE RAZVOJNO – EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU, METALSKA JEZGRA ČAKOVEC
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Varga, dipl.iur., samostalna upravna referentica u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove
9. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNIKA ODBORA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije
- izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topolko, univ.spec.oec., predsjednica Odbora za izbor i imenovanja
10. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije
- izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topolko, univ.spec.oec., predsjednica Odbora za izbor i imenovanja
11. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA FINANCIJE I PRORAČUN
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije
- izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topolko, univ.spec.oec., predsjednica Odbora za izbor i imenovanja
12. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije
- izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topolko, univ.spec.oec., predsjednica Odbora za izbor i imenovanja
13. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije
- izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topolko, univ.spec.oec., predsjednica Odbora za izbor i imenovanja
Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374 – 116.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 6. SJEDNICE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)


Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content