Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ZAKLJUČAK o prihvaćanju projekata udruga civilnog društva koji će dobiti financijsku potporu iz sredstava Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu

Datum objave: 3. srpnja 2018.

Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 8/13, 6/14 i 2/18), članka 3. Poslovnika o načinu rada župana („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10), župan Međimurske županije je 11. lipnja 2018. godine donio

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju projekata udruga civilnog društva koji će dobiti financijsku potporu iz sredstava Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu

I.

Prihvaćaju se projekti udruga civilnog društva koji će dobiti financijsku potporu iz sredstava Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu i to:
 

Red. br. IZVRŠITELJ PROGRAMA NAZIV PROGRAMA PRIJEDLOG u KN
1. Udruga dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika Međimurske županije Sportom do boljeg života 15.000,00
2. Gljivarsko društvo „SMRČAK“ Čakovec Međunarodna „SMRČKIJADA“ 2018 5.000,00
3. Hrvatska udruga medicinskih sestara Podružnica Čakovec Obilježavanje 50. Godišnjice djelovanja HUMS-a Podružnice Čakovec 10.000,00
4. Udruga gluhih i nagluhih Međimurske županije - Čakovec Prevladavanje samoće u svijetu tišine 15.000,00
5. Društvo multiple skleroze Međimurske županije Drugo lice MS-a 15.000,00
6. Nautički klub „LABUD“,
Prelog
Utrka dravskim čamcima Lov na „LABUĐE PERO“ i akcije čišćenja okoliša jezera HE Dubrava 5.000,00
7. Konjički klub „ZRINSKI“ Čakovec Konj – prijatelj i terapeut 10.000,00
8. Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja Čakovec - „MEĐIMURSKI SLATKIŠI“, Edukativni kampovi za djecu oboljelu od šećerne bolesti 15.000,00
9. Udruga „SFERA“ Idemo u školu, 2018 5.000,00
10. Udruga antifašističkih boraca i antifašista Međimurske županije Učestvovanje u obilježavanju značajnih događaja iz antifašističke NOB-e 5.000,00
11. Knjižničarsko društvo Međimurske županije Predavanja i radionice CSSU 1.100,00
12. Udruga ZORA Aktivni  mladi  protiv nasilja 10.000,00
13. Udruga „FRKANOVČANI“ Mlake u Srcu Gornjeg Međimurja 6.000,00
14. Udruga ruskog govornog područja u Međimurju „KALINKA“ Narodna umjetnost – velika snaga koja povezuje prošlost, sadašnjost i budućnost 5.000,00
15. Udruga tjelesnih invalida Međimurja Pružanje stručne pomoći i podrške osobama s invaliditetom 15.000,00
16. Udruga sportske rekreacije „SPORT ZA SVE“, Plešivica Kestenijada 5.000,00
17. Udruga žena Pretetinec 5. Dječja biciklijada Pretetinec 2018 3.000,00
18. Udruga žena „BREZA“, Brezje Kvaliteta života žene na selu 2.000,00
19. Udruga žena Slakovec Majuško španceraje 2.000,00
20. Udruga za promicanje kvalitete života „IZVOR“, Ivanovec Izradom ručnih radova i druženjem do kvalitetnijeg života 5.000,00
21. Streljačko društvo „MIHOVIL“, Čakovec Edukacijom o oružju do sigurnijeg društva 10.000,00
22. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Međimurske županije Klub Mura – rijeka aktivnosti 15.000,00
23. Udruga za promicanje kvalitete života „TUREN“, Podturen Poboljšanje sportskog, društvenog i zdravstvenog života mještana 5.000,00
24. Udruga žena Mali Mihaljevec Dani humora u Malom Mihaljevcu 3.000,00
25. Udruga mladih Mali Mihaljevec Dječja igraonica loptačkih sportova 5.000,00
26. Mladi informatičari Strahoninca Škola mladih programera 8.000,00
27. Zaštitarsko-ekološka organizacija Nobilis Učionica na otvorenom 7.000,00
28. Udruga Biovrt – u skladu s prirodom U školskom vrtu (i mi) rastemo 8.000,00
29. Udruga mažoretkinja Nedelišća 6. mažoret kamp Nedelišće 2018. 5.000,00
30. Šahovski klub Sveta Marija i Donji Mihaljevec „Šah mat“ 4.000,00
31. Međimurski informatički klub STEM istraživači 8.000,00
32. ACT Grupa Razvoj banke biljnog sjemena i edukacijskog centra 10.000,00
33. Udruga slijepih Međimurske županije Bez barijera 15.000,00
34. Sportsko ribolovno društvo „SOM“, Kotoriba Mala škola ribolova i ekologije 4.000,00
35. Udruga za boljitak Roma Međimurja Romski edukacijski i informatički centar 5.000,00
36. Udruga žena „BREST“ Vrijedne ruke zajedno grade 5.000,00
37. Kreativna udruga Svetokrišćani Kreativne radionice 6.000,00
38. Društvo Naša djeca Prelog „Frooom“! 2018 - OD ZIDNOG SLIKARSTVA DO PRILOČKOG FILMA 5.000,00
39. Udruga pasa Čakovec Jug Socijalizacija djece i pasa 4.000,00
40. Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom Međimurske županije Pružanje usluga osobama s invaliditetom i starijim i teško pokretnim osobama 15.000,00
41. Udruga za sindrom DOWN Međimurske županije Razvojne rehabilitacijske usluge i stručna podrška u udruzi 15.000,00
42. Udruga Mirno more Hrvatska Čakovec Flota mira 2018 10.000,00
43. Udruga „POMOĆ NEIZLJEČIVIMA“ Volonteri u palijativnoj skrbi 15.000,00
44. Udruga oboljelih od leukemije i limfoma (UOLL) Plastičnim čepovima do skupih lijekova 15.000,00
45. Udruga invalida rada Međimurske županije Informatička radionica 15.000,00
46. Županijska liga protiv raka Čakovec Izdavanje monografije Županijske lige protiv raka Čakovec – prvih 20 godina 15.000,00
  386.100,00
SVEUKUPNO:
 

 
 
Realizacija ovog Zaključka povjerava se Upravnom odjelu za poslove župana Međimurske županije, Odsjeku za proračun i financije.

III.

Sredstva za realizaciju projekata iz točke I. osigurana su u Proračunu Međimurske županije za 2018. godinu na razdjelu 005 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, na programu 1010 socijalna zaštita, aktivnostima 1010A100013 - Udruge civilnog društva i 1010A100019 – Udruge osoba s invaliditetom.

IV.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
KLASA: 402-08/18-02/42
URBROJ: 2109/1-01-18-1
Čakovec, 11.06.2018.
ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content