Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

6. sjednicu Odbora za izbor i imenovanja za 2. srpnja 2018. godine (ponedjeljak) u 15,15 sati.

Datum objave: 26. lipnja 2018.

Odbor za izbor i imenovanja
KLASA: 021-05/18-05/3
URBROJ: 2109/1-02-18-01
Čakovec, 26. lipnja 2018.
Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14 i 2/18)

s a z i v a m

6. sjednicu Odbora za izbor i imenovanja
za 2. srpnja 2018. godine (ponedjeljak) u 15,15 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IZBORU PREDSJEDNIKA ODBORA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
2. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE
3. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA FINANCIJE I PRORAČUN
4. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA
5. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM
6. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-116.
S poštovanjem,
PREDSJEDNICA
Odbora za izbor i imenovanja
Bernarda Topolko, univ.spec.oec.,v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content