Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

6. sjednica Skupštine Međimurske županije - 24. svibnja 2018. godine

Datum objave: 18. svibnja 2018.

KLASA: 021-05/18-03/5
URBROJ: 2109/1-02-18-01
Čakovec, 16. svibnja 2018.
Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14 i 2/18),

s a z i v a m
6. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 24. svibnja 2018. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Goran Gotal, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i financije
2. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (k.o. Čakovec, kat. čest. 2141)
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Varga, dipl.iur., samostalna upravna referentica u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove
3. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU USTANOVE „RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU – METALSKA JEZGRA - ČAKOVEC“
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sandra Polanec Marinović, dipl.inf., direktorica REDEA-e
4. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKT RAZVOJNO-EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU – METALSKA JEZGRA
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sandra Polanec Marinović, dipl.inf., direktorica REDEA-e
5. A) GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU (sve točke)
B) IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU
C) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA U 2017. GODINI
D) PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I I. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2018. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec., ravnateljica Županijske uprave za ceste Međimurske županije
6. A)IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU – MEĐIMURSKA PRIRODA - JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE (sve točke)
B) GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU - MEĐIMURSKA PRIRODA - JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE
(Materijali pod točkom 6.B) Skupštini Međimurske županije daju se na znanje)
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i mr.sc. Siniša Golub, ravnatelj Međimurske prirode, Javne ustanove za zaštitu prirode
7. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA 2017. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Robert Grudić, dr.med., spec opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, subspec. traumatologije, ravnatelj Županijske bolnice Čakovec
8. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Diana Uvodić – Đurić, dr.med., predstavnica Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije
9. IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC ZA 2017. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Alenka Bilić, dipl.soc.radnica, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Čakovec
10. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE MEĐIMURJE REDEA D.O.O. ZA 2017. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sandra Polanec Marinović, dipl.inf., direktorica REDEA-e
11. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MIN - MEĐIMURJE, INVESTICIJE I NEKRETNINE D.O.O. ZA 2017. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ivan Vinković, dipl.ing., direktor društva MIN – Međimurje, Investicije i nekretnine d.o.o.
12. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TEHNOLOŠKO - INOVACIJSKOG CENTRA MEĐIMURJE D.O.O. ZA 2017. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ivan Plačko, direktor TIC-a
13. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MESAP D.O.O. ZA 2017. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Vitomir Kirić, oec., direktor MESAP-a
14. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZRAČNA LUKA MEĐIMURJE D.O.O. ZA 2017. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ivica Rus, direktor Zračne luke Međimurje d.o.o.
15. A) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2018. GODINI
B) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2018. GODINI
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, univ.spec.oec./ prof., pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport
16. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, univ.spec.oec./ prof., pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport
17. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Maria Babić, predsjednica Savjeta mladih Međimurske županije
18. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE STATUTA CENTRA DR. RUDOLFA STEINERA
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ana Varga, dipl.iur., samostalna upravna referentica u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove
19. PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE PANNON EUROPSKOJ GRUPACIJI ZA TERITORIJALNU SURADNJU S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Darko Radanović, mag.inf., pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti
20. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE ZA RAZVOJ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sandra Polanec Marinović. dipl.inf., direktorica REDEA-e
21. A) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
B) PRIJEDLOG AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA KORUPCIJE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI ZA RAZDOBLJE OD 2018. GODINE DO 2021. GODINE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Darko Horvat, dipl.ing.el., predsjednik Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije
22. OBAVIJEST O POTPISU IZMJENA DRUŠTVENOG UGOVORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PIŠKORNICA D.O.O. REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., župan
Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374 – 116.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 5. SJEDNICE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)


Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content