Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

6. sjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise

Datum objave: 16. svibnja 2018.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise
KLASA: 012-03/18-03/6
URBROJ: 2109/1-02-18-01
Čakovec, 15. svibnja 2018.
Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14 i 2/18)

s a z i v a m

6. sjednicu Odbora za Statut, Poslovnik i propise
za 21. svibnja 2018. godine (ponedjeljak) u 15,30 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. Razmatranje prijedloga odluka i drugih općih akata o kojima će raspravljati Skupština Međimurske županije na 6. sjednici, 24. svibnja 2018. godine.
2. Informacije, pitanja i prijedlozi.
Materijali se dostavljaju uz poziv za sjednicu Skupštine.
Materijali za sjednicu Skupštine mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr.
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-116.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK ODBORA
Slađan Mihoci,struč.spec.admin.public. v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content