Kolegij gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji
KLASA: 022-04/18-02/3
URBROJ: 2109/1-01-18-1
Čakovec, 15. 05. 2018.

Temeljem članka 6. Poslovnika o radu Kolegija gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji

s a z i v a m
5. SJEDNICU KOLEGIJA GRADONAČELNIKA I
NAČELNIKA OPĆINA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
za četvrtak, 17. 05. 2018. godine, s početkom u 13,45 sati

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Prezentacija otvorenih natječaja Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije
– Izvjestiteljica je Gabrijela Žalac, dipl. oec., ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske

2. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Molim pozvane da sjednici obvezno prisustvuju ili da pošalju svog zamjenika.

S poštovanjem,

ŽUPAN

Matija Posavec, mag. ing.