Odbor za zdravstvo
KLASA: 510-01/18-03/28
URBROJ: 2109/1-02-18-01
Čakovec, 14. 05. 2018.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 8/13, 6/14 i 2/18),

s a z i v a m
3. sjednicu Odbora za zdravstvo
za četvrtak 17. svibnja 2018. godine u 14,00 sati

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA 2017.
GODINU

2. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE
ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

3. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI

Materijali za sjednicu dostavljaju se uz poziv i za 6. sjednicu Skupštine Međimurske županije. Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA
GORAN KOZJAK, dr. med. v.r.