Odbor za socijalnu skrb
KLASA: 550-01/18-03/16
URBROJ: 2109/1-02-18-01
Čakovec, 15. 05. 2018.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13 i 6/13-pročišćeni tekst, 8/13, 6/14 i 2/18)

s a z i v a m

2. sjednicu Odbora za socijalnu skrb
za ponedjeljak – 21. svibnja 2018. godine u 12,00 sati

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC ZA 2017. GODINU

2. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.

Materijali se dostavljaju uz poziv i za 6. sjednicu Skupštine Međimurske županije.
Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA ODBORA
Nadica Lovrec, v.r.