Kolegij gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji
KLASA: 022-04/18-02/2
URBROJ: 2109/1-01-18-1
Čakovec, 5. 04. 2018.

Temeljem članka 6. Poslovnika o radu Kolegija gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji

s a z i v a m
4. SJEDNICU KOLEGIJA GRADONAČELNIKA I
NAČELNIKA OPĆINA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
za petak, 13. 04. 2018. godine, s početkom u 9,00 sati

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Informacija o obvezama jedinica lokalne samouprave temeljem Pravilnika o dokumentaciji potrebnoj za donošenje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 27/2018).
– Izvjestitelj je predstavnik Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske

2. Informacija o promjenama u Zakonu o regionalnom razvoju – javne ovlasti Regionalne razvojne agencije Međimurje – REDEA d.o.o.
– Izvjestiteljica je Sandra Polanec Marinović, dipl.inf., direktorica REDEA-e d.o.o.

3. Predstavljanje objavljenih i najavljenih natječaja iz ESI fondova.
– Izvjestiteljica je Sandra Polanec Marinović, dipl.inf., direktorica REDEA-e d.o.o.

4. Projekt Video nadzor javnih mjesta.
– Izvjestitelji su: Matija Posavec, mag. ing., župan i Ivan Sokač, dipl. krim., načelnik Policijske uprave međimurske

5. Projekt WiFi4EU: Tko, kako i zašto?
– Izvjestitelji su: Branko Matuza, dipl.inf., predstavnik EUROPE DIRECT Čakovec i Milivoj Fruk, predstavnik društva HRVATSKI TELEKOM d.d.

6. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Molim pozvane da sjednici obvezno prisustvuju ili da pošalju svog zamjenika.

S poštovanjem,

ŽUPAN
Matija Posavec, mag. ing.