Odbor za prosvjetu, kulturu i sport
KLASA: 600-01/18-03/3
URBROJ: 2109/1-02-18-01
Čakovec, 19. 03. 2018.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 8/13, 6/14 i 2/18),

s a z i v a m

3. sjednicu Odbora za prosvjetu, kulturu i sport
za ponedjeljak – 26. ožujka 2018. godine u 14,30 sati

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. IZVJEŠĆE O RADU MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2017. GODINU I PROGRAM RADA MUZEJA ZA 2018. GODINU

2. IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE ZAKLADE ZA OBRAZOVANJE DR. VINKO ŽGANEC ZA 2017. GODINU

3. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.

Materijali se dostavljaju uz poziv i za 5. sjednicu Skupštine Međimurske županije.
Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem, PREDSJEDNICA ODBORA
Mihaela Martinčić, prof. v. r.