Odbor za poljoprivredu,
i turizam
KLASA: 320-01/18-03/2
URBROJ: 2109/1-02-18-01
Čakovec, 19. 03. 2018.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 8/13, 6/14 i 2/18),

s a z i v a m

2. sjednicu Odbora za poljoprivredu i turizam
za ponedjeljak – 26. ožujka 2018. godine u 7,30 sati

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU INICIJATIVE ZA PROMJENU IZNOSA LOVOZAKUPNINE ZA ZAJEDNIČKA OTVORENA LOVIŠTA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI

2. a) IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE CENTR DR. RUDOLFA STEINERA ZA 2017. GODINU
b) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU DODATKA V. SPORAZUMA O OSNIVANJU CENTRA DR. RUDOLFA STEINERA

3. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.

Materijali se dostavljaju u privitku i uz poziv za 5. sjednicu Skupštine Međimurske županije.
Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA
Petar Novak, v.r.