Odbor za međužupanijsku suradnju
KLASA: 910-04/18-03/8
URBROJ: 2109/1-02-18-01
Čakovec, 19. 03. 2018.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 8/13, 6/14 i 2/18),

s a z i v a m

2. sjednicu Odbora za međužupanijsku suradnju
za utorak – 27. ožujka 2018. godine u 14,30 sati

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU SPORAZUMA O SURADNJI IZMEĐU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (REPUBLIKA HRVATSKA) I KUJAWSKO-POMORSKOG VOJVODSTVA (REPUBLIKA POLJSKA)

2. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.

Materijali se dostavljaju uz poziv i za 5. sjednicu Skupštine Međimurske županije.
Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA ODBORA
Ivančica Somođi, dipl. ing., v.r.