Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

1. sjednica Odbora za socijalnu skrb

Datum objave: 23. ožujka 2018.

Odbor za socijalnu skrb
KLASA: 550-01/18-03/9
URBROJ: 2109/1-02-18-01
Čakovec, 19. 03. 2018.
Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13 i 6/13-pročišćeni tekst, 8/13, 6/14 i 2/18)

s a z i v a m

1. sjednicu Odbora za socijalnu skrb
za ponedjeljak – 26. ožujka 2018. godine u 11,00 sati

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB I TROŠKOVA OGRIJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2018. GODINI
2. PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA
DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC U 2018. GODINI
3. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC ZA
2017. GODINU
4. a) IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA
”SIGURNA KUĆA ZA 2017. GODINU
b) PLAN I PROGRAM RADA DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA
“SIGURNA KUĆA” ZA 2018. GODINU
5. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.
Materijali se dostavljaju uz poziv i za 5. sjednicu Skupštine Međimurske županije.
Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-254.
S poštovanjem, PREDSJEDNICA ODBORA
Nadica Lovrec, v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content