Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, predstavnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje su u četvrtak 15. ožujka 2018. godine u prostorijama Međimurske županije proveli osposobljavanje članova Stožera civilne zašite Međimurske županije. Naime obveza je članova Stožera civilne zaštite da se osposobe za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od 12 mjeseci od imenovanja u stožer civilne zaštite i to prema Programu osposobljavanja kojeg je donijela Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

Osposobljavanju se odazvalo dvadesetak članova

U Čakovcu su osposobljavanje za njih proveli Dubravka Bartolec, Neven Szabo, Dunja Radauš, Sanja Smetiško-Gašparić i Ladislav Söke, predstavnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje, govoreći o obvezama čelnika/izvršnih tijela u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u velikim nesrećama i katastrofama, o stožernom upravljanju u kriznim događajima, o psihosocijalnim aspektima ponašanja u katastrofama i o odnosu s javnošću/medijima u katastrofama.

Međimurski stožer civilne zaštite spreman odgovoriti na sve rizike

Isto tako, u okviru studije slučaja bilo je govora o poplavama na području Međimurske županije koje su se dogodile 2005. i 2014. godine, a na kraju održana je kratka simulacijska vježba na temu istjecanja klora koja je pokazala, a što su i potvrdili predstavnici Državne uprave za zaštitu i spašavanje, da su Stožer civilne zaštite Međimurske županije i operativne snage čiji su predstavnici u Stožeru, spremni odgovoriti na sve rizike koji mogu zadesiti Međimursku županiju.