Odbor za dodjelu javnih priznanja

KLASA: 061-01/18-03/16
URBROJ: 2109/1-02-18-01
Čakovec, 9. ožujka 2018.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14 i 2/18)

s a z i v a m
2. sjednicu Odbora za dodjelu javnih priznanja Skupštine Međimurske županije
za 19. ožujka 2018. godine (ponedjeljak) u 10,00 sati

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Razmatranje prijedloga za dodjelu Nagrade „Zrinski“ Međimurske županije za 2017. godinu te utvrđivanje Prijedloga odluka.

2. Informacije, pitanje i prijedlozi.

Materijali se dostavljaju u privitku poziva.

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374 – 116.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA
Matija Posavec, mag.ing.