Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

1. sjednica Odbora za zdravstvo

Datum objave: 19. veljače 2018.

Odbor za zdravstvo
KLASA: 510-01/18-03/4
URBROJ: 2109/1-02-18-01
Čakovec, 14. 02. 2018.
Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 8/13 I 6/14),

s a z i v a m
1. sjednicu Odbora za zdravstvo
za utorak 20. veljače 2018. godine u 11,00 sati

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. a) PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2018.
GODINI
b) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU POPISA PRIORITETA ZA RASPORED
DODIJELJENIH SREDSTAVA IZMEĐU ZDRAVSTVENIH USTANOVA U VLASNIŠTVU
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
2. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI
Materijali za sjednicu dostavljaju se uz poziv i za 4. sjednicu Skupštine Međimurske županije. Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 374-254.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK ODBORA
GORAN KOZJAK, dr. med. v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content