Odbor za Statut, Poslovnik i propise

KLASA: 012-03/18-03/1
URBROJ: 2109/1-02-18-01
Čakovec, 01.02.2018.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 6/14)

s a z i v a m

3. sjednicu Odbora za Statut, Poslovnik i propise
za 8. veljače 2018. godine (četvrtak) u 9,00 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Utvrđivanje prijedloga teksta Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Međimurske županije.
2. Utvrđivanje prijedloga teksta Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Međimurske županije.
3. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Materijali se dostavljaju uz poziv za sjednicu Odbora.

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-116.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA
Siniša Šalamon, v.r.