Kolegij gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji
KLASA: 022-04/18-02/1
URBROJ: 2109/1-01-18-1
Čakovec, 26. 01. 2018.

Temeljem članka 6. Poslovnika o radu Kolegija gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji

s a z i v a m
3. SJEDNICU KOLEGIJA GRADONAČELNIKA I
NAČELNIKA OPĆINA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
za srijedu, 7. 02. 2018. godine, s početkom u 9,00 sati

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Informacija o mogućnostima financiranja projekata putem kreditnih programa Hrvatske banke za obnovu i razvitak.
– Izvjestitelj je Hrvoje Galičić, savjetnik Uprave HBOR-a

2. Rasprava o obvezama gradova i općina po Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine” broj 50/2017).
– Izvjestitelji su: Višnja Ivačić, predsjedavajuća Kolegija gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji, Snježana Tkalčec Avirović, dipl. iur., direktorica GKP ČAKOM d.o.o. Čakovec i Siniša Radiković, dipl. oec., direktor GKP PRE-KOM d.o.o. Prelog

3. Zamolba gradovima i općinama s područja Međimurske županije da podupru rad Međimurske zaklade za obrazovanje Dr. Vinko Žganec.
– Izvjestiteljica je Sandra Herman, dipl. uč./univ. spec. oec., zamjenica župana Međimurske županije

4. Stipendiranje učenika deficitarnih obrtničkih zanimanja.
– Izvjestitelji su: Boris Lukovnjak, predsjednik i Robert Varga, predstavnici Hrvatske obrtničke komore – Obrtničke komore Međimurske županije

5. Informacija o projektu Županija – prijatelj djece.
– Izvjestiteljice su: Sandra Herman, dipl. uč./univ. spec. oec., zamjenica župana Međimurske županije i dr. sc. Sonja Tošić Grlač, privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Međimurske županije

6. Izrada Programa zaštite divljači – programa zaštite i lova divljači na površinama izvan granica lovišta.
– Izvjestitelj je Mladen Lacković, stručna osoba za provedbu lovnogospodarske osnove, tajnik Lovačkog saveza Međimurske županije

7. Informacija o prijevozu učenika osnovnih škola na području Međimurske županije.
– Izvjestitelji su: Matija Posavec, mag. ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport Međimurske županije

8. Provedba i prilagodba odluka o trajnoj sterilizaciji za pse i mačke donesenih od strane jedinica lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o zaštiti životinja.
– Izvjestitelj je Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja iz Zagreba

9. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Molim pozvane da sjednici obvezno prisustvuju ili da pošalju svog zamjenika.

S poštovanjem,

ŽUPAN
Matija Posavec, mag. ing.