Odbor za dodjelu javnih priznanja

KLASA: 061-01/18-03/1
URBROJ: 2109/1-02-18-01
Čakovec, 12.01.2018.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 6/14)

s a z i v a m
1. sjednicu Odbora za dodjelu javnih priznanja
Skupštine Međimurske županije

za 18. siječnja (četvrtak) 2018. godine u 11,00 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Utvrđivanje teksta pozivnog natječaja za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade «Zrinski» Međimurske županije za 2017. godinu.
2. Prijedlog odluke o određivanju novčanog iznosa Nagrade «Zrinski» Međimurske županije koja se dodjeljuje za 2017. godinu.
3. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Prijedlog teksta pozivnog natječaja dostavlja se u privitku poziva.
Jednako tako, u privitku poziva dostavljaju se:
– Nacrt prijedloga Odluke o određivanju novčanog iznosa Nagrade „Zrinski“ Međimurske županije koja se dodjeljuje za 2017. godinu.
– Odluka o javnim priznanjima Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 15/12) i
– Popis dobitnika Nagrade «Zrinski» Međimurske županije za razdoblje od 1996. do 2017. godine (abecednim redom – posebno za pojedince i posebno za tvrtke, ustanove, udruge građana i druge) i Očevidnik dobitnika (kronološkim redom po godinama).

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-116.

S poštovanjem,
PREDSJEDNIK ODBORA

Matija Posavec, mag.ing.