Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnost i kulturu Europske komisije u Briselu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA) obavila je analizu završnog izvješća projekta On the move, sufinanciranog iz programa Erasmus+: Sport, koja uključuje evaluaciju rezultata projekta, verifikaciju troškova i provjeru poštivanja pravila o financiranju.

Uz priznavanje prijavljenih troškova Međimurskoj županiji kao nositelju projekta i njezinim partnerima u pet zemalja Europske unije, evaluacijski dio ističe četiri komponente.

Relevantnost projekta

Projekt je vrlo dobro osmišljen u sklopu specifičnih ciljeva politika Europske unije u području sporta, jer osnažuje aktivno sudjelovanje u sportskim i tjelesnim aktivnostima, u skladu sa EU Smjernicama o tjelesnoj aktivnosti.

Implementirane aktivnosti bile su bazirane na istinskim i adekvatnim potrebama definiranim u analizama dokumentiranim kod Svjetske zdravstvene organizacije te EC White Paper strategiji o hrani za Europu, analizi „Zdravstveni problemi povezani s prekomjernom težinom i pretilošću“ te EU Akcijskim planom za pretilost kod djece 2014-2020.

Projekt je inovativan upravo zahvaljujući svojoj kompleksnosti u pristupu djeci i roditeljima, s fokusom na vrlo praktične projektne aktivnosti usmjerene na redovitu tjelesnu aktivnost, radionice i uključivanje roditelja.

Ciljna skupina, predškolska djeca u dobi od 4 do 7 godina, izuzetno su rijetka ciljna skupina u EU projektima, a time svakako i inovativna te iznimno vrijedna.

Kvaliteta projekta i njegove implementacije

Radni program uključio je prikladne faze: pripremu, implementaciju, praćenje, evaluaciju i diseminaciju. Implementacija je bila jasna, kompletna i izuzetne kvalitete.

Upravljanje projektom obavljeno je na izvrstan način.

Rokovi, organizacije, zadaci i odgovornosti jasno su definirani i raspoređeni odmah na početku te vrlo dobro stavljeni u praksu.

Projekt je troškovno efikasan te su financijski resursi primjereno alocirani u različite aktivnosti. Konzistentnost između projektnih ciljeva, metodologije, aktivnosti i upravljanja budžetom bila je izvrsna tijekom cijelog trajanja projekta.

Metodologija je dokazala svoju kvalitetu i izvodljivost posebno u točkama koje želimo naglasiti: ciljna skupina predškolske djece, testovi i mjerenja prije i nakon provedbe projektnih aktivnosti, suradnja sa sportskim klubovima i udrugama, uključivanje roditelja, izrada smjernica za buduće aktivnosti u promociji tjelesne aktivnosti i zdrave prehrane kao zdravog životnog stila.

Kvaliteta projektnog tima i suradnja

Projekt je uključio prikladnu kombinaciju organizacija različitih profila, kako bi se poštivali i izveli svi aspekti projekta.

Projektni tim je bio stabilan, nije se puno mijenjao tijekom implementacije projekta, što je pružilo brojne prednosti za postizanje rezultata. Zahvaljujući iskustvu nekih članova projektnog tima o projektu je saznala vrlo široka publika.

Utjecaj i diseminacija

Projekt je imao veliki utjecaj na njegove sudionike i uključene organizacije tijekom cijelog trajanja provedbe. Projekt ima izuzetan utjecaj na organizacije i pojedince izravno povezane s projektom na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini.

Plan diseminacije je bio izuzetne kvalitete kao i sve poduzete mjere u vezi s tim. Dijeljenje rezultata i izvan organizacija koja su sudjelovale u projektu također je izvrsno provedeno.

Materijali i dokumenti proizašli iz projekta „On the move“ dostupni su besplatno na internetskim stranicama projektnih partnera, facebooku i E+ platformi projektnih rezultata.