Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Donesena Odluka o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda u 2017. godini

Datum objave: 2. siječnja 2018.

 
Na sjednici održanoj 28. prosinca 2017. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u 2017. godini u Republici Hrvatskoj u iznosu od 99.513.977,00 kuna. Za štete na području Međimurske županije dodijeljena je pomoć u ukupnom iznosu od 2.549.444,00 kuna, od čega za štete nastale u poljoprivredi 2.439.983,00 kuna, odnosno 5,4% od potvrđene štete, za štete na stambeno građevinskim objektima fizičkih osoba 98.793,00 kuna ili 21 % od potvrđene štete, te štete na cestovnoj i komunalnoj infrastrukturi 10.668, 00 kuna ili 21% od potvrđene štete. 
Ministarstvo financija će pripadajuće iznose pomoći uplatiti na račune gradova i općina koji su u obvezi da u najkraćem roku iste isplate oštećenicima. Sredstva su strogo namjenska te se ne mogu koristiti za druge namjene. Gradonačelnici i načelnici odgovorni su za namjensko korištenje dodijeljenih sredstva, o čemu podnose izvještaj Županijskom povjerenstvu. Tablicu korisnika pomoći s dodijeljenim iznosima utvrdilo je Ministarstvo poljoprivrede s Državnim povjerenstvom za procjenu štete od elementarnih nepogoda te je ona
proslijeđena jedinicama lokalne samouprave.
Samim time, sve dodatne informacije o dodijeljenim pomoćima mogu se dobiti u gradskim i općinskim upravama.
 
______________________________________________________________________________________________
Tablica: Raspored sredstava žurne pomoći za Međimursku županiju

             
R.br.  Grad/općina Poljoprivreda Stambeni objekti fizičkih osoba Cestovna infrastruktura (lokalne ceste) Komunalna infrastruktura Iznos pomoći
0 1 2 3 4 5 6
  Gradovi          
1. Čakovec 30.865 0 0 0 30.865
2. Mursko Središće 227.181 0 0 0 227.181
  Općine          
3. Belica 16.498 0 0 0 16.498
4. Sveti Martin na Muri                 78.747 9.030 10.500   98.277
5. Podturen 82.213 28.539 0 168 110.920
6. Domašinec 176.527 52.685 0   229.211
7. Dekanovec 45.615 2.751 0 0 48.366
8. Donja Dubrava 18.255 0 0 0 18.255
9. Donji Kraljevec 290.642 0 0 0 290.642
10. Donji Vidovec 61.396 0 0 0 61.396
11. Goričan 125.556 0 0 0 125.556
12. Gornji Mihaljevec 29.548 0 0 0 29.548
13. Kotoriba 104.264 0 0 0 104.264
14. Selnica 33.792 5.788     39.580
15. Nedelišće 111.252 0 0 0 111.252
16. Prelog 81.260 0 0 0 81.260
17. Pribislavec 12.477 0 0 0 12.477
18. Sveta Marija 170.142 0 0 0 170.142
19. Štrigova 459.222 0 0 0 459.222
20. Vratišinec 284.531 0 0 0 284.531
  Ukupno 2.439.983 98.793 10.500 168 2.549.444

 
 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content