Republika Hrvatska
Međimurska županija
Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji

KLASA: 022-06/17-02/13
URBROJ: 2109/1-03/02-17-1

Čakovec, 6. prosinac 2017.

Na temelju članka 5. stavak 1. Poslovnika o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji

sazivam

90. sjednicu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji.

Sjednica će se održati u srijedu 13. prosinca 2017. godine u 9,00 sati u
velikoj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Skraćenog zapisnika s 89. sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji održane 20. studenog 2017. godine

2. Izbor predsjednika i dopredsjednika Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji (predsjednik se bira iz redova Međimurske županije a dopredsjednici iz Hrvatske udruge poslodavaca i sindikalnih udruga )

3. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Međimurske županije za 2017. godinu

4. Prijedlog Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu s projekcijama Proračuna za 2019. i 2020. godinu

5. Kretanje na tržištu rada u Međimurskoj županiji

6. Ostala pitanja i prijedlozi

Molimo da e sastanku obavezno odazovete ili pošaljete svog imenovanog zamjenika. Za eventualne nejasnoće ili isprike kontaktirati Danicu Holcinger tel. 040- 374-020.
S poštovanjem,

Predsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća
u Međimurskoj županiji
M laden Zemljić , v.r.