Odbor za gospodarski razvoj

KLASA: 302-01/17-03/14
URBROJ: 2109/1-02-17-01
Čakovec, 5. 12. 2017.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13 i 6713-pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14)

s a z i v a m
1. sjednicu Odbora za gospodarski razvoj
za ponedjeljak 11. 12. 2017. godine u 15,30 sati.

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. PRIJEDLOG RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DO 2020. GODINE

2. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.

Materijali se dostavljaju uz poziv za 3. sjednicu Skupštine Međimurske županije.
Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA
Željko Kofjač, v.r.