Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

3. sjednica Skupštine Međimurske županije - 14. prosinca 2017. godine

Datum objave: 8. prosinca 2017.

KLASA: 021-05/17-03/13
URBROJ: 2109/1-02-17-01
Čakovec, 04.12.2017.
Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 6/14),

s a z i v a m
3. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 14. prosinca 2017. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije.
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Goran Gotal, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i financije.
2. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije.
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Goran Gotal, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i financije.
3. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DO 2020. GODINE.
- predlagatelj je župan Međimurske županije.
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sandra Polanec Marinović, dipl.inf., direktorica REDEA-e.
(DODACI NACRTA RAZVOJNE STRATEGIJE link)
4. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU MASTER PLANA RAZVOJA TURIZMA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DO 2020. GODINE.
Master plan razvoja turizma Međimurske županije 2020 (PDF)
- predlagatelj je župan Međimurske županije.
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr. Neven Ivandić, predstavnik Instituta za turizam.
5. a) PRIJEDLOG PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. I 2020. GODINU.
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije.
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Goran Gotal, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i financije.
6. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU I PRODAJI NEKRETNINE U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE NA PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“ (k.o. Čakovec, kat.čest. 1729/15).
- predlagatelj je župan Međimurske županije.
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neda Šarić, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
7. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA „PIŠKORNICA“ D.O.O. ZA 2016. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije.
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Nikola Martinaga i Sanja Pernjak, predstavnici društva Piškornica d.o.o.
8. PRIJEDOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I II. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2017. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije.
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec., ravnateljica Županijske uprave za ceste Međimurske županije.
9. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I PLANA PRIHODA I RASHODA VATROGASNE ZAJEDNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije.
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mario Medved, ing.tech.inf., predsjednik Vatrogasne zajednice Međimurske županije.
10. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA OBAVLJANJE REDOVITE DJELATNOSTI HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA, STANICA ČAKOVEC ZA 2018. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije.
- izvjestitelj zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Josip Grivec, zamjenik župana.
11. a) IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU.
b) PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije.
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing, župan i Neda Šarić, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
12. a) PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O PROVJERI FORMALNIH UVJETA I POPIS VAŽEĆIH KANDIDATURA ZA IZBOR ČLANOVA I ZAMJENIKA ČLANOVA SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
b) IZBOR ČLANOVA I ZAMJENIKA SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
- izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topolko, univ.spec.oec., predsjednica Odbora za izbor i imenovanja.
13. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM TIJELIMA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE I SLUŽBI ZA UNUTARNJU REVIZIJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
- predlagatelj je župan Međimurske županije.
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing. i Neda Šarić, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
14. a)PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O VISINI NAKNADE PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
b)PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O VISINI NAKNADA VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE I ČLANOVIMA RADNIH TIJELA SKUPŠTINE.
- predlagatelj je vijećnik Mladen Novak, dipl.ing.
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Mladen Novak, dipl.ing.
15. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije.
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
16. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije.
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., Mladen Novak, dipl.ing., predsjednik Skupštine Međimurske županije i Neda Šarić, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
17. INFORMACIJA O ZAVRŠETKU SUDSKOG SPORA SA SREDNJOM ŠKOLOM ČAKOVEC.
- predlagatelj je župan Međimurske županije.
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
18. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
- izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topolko, univ.spec.oec., predsjednica Odbora za izbor i imenovanja.
19. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANICA POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja.
- izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topolko, univ.spec.oec., predsjednica Odbora za izbor i imenovanja.
S obzirom da su materijale pod točkom 1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2017. godinu vijećnici primili za prethodnu sjednicu Skupštine, uz poziv se dostavlja samo Izvršenje plana razvojnih programa.
Zbog opširnosti materijala pod točkom 3. i točkom 4., predloženog dnevnog reda, uz poziv za sjednicu vijećnicima je dostavljen samo kratak sažetak materijala.
Materijali pod točkom 14. vijećnicima će biti dostavljeni pred početak sjednice. 
Točka 5.* Zbog tehničkih usklađenja nove Županijske razvojne strategije sa proračunom i računovodstvenim programom, Plan razvojnih programa vijećnicima će biti dostavljen pred početak sjednice.
Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374 – 116.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 2. SJEDNICE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)


Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content