Odbor za Statut, Poslovnik i propise

KLASA: 012-03/17-03/__
URBROJ: 2109/1-02-17-01
Čakovec, 04.12.2017.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 6/14)

s a z i v a m

2. sjednicu Odbora za Statut, Poslovnik i propise
za 11. prosinca 2017. godine (ponedjeljak) u 11,00 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Razmatranje prijedloga odluka i drugih općih akata o kojima će raspravljati Skupština Međimurske županije na 3. sjednici, 14. prosinca 2017. godine.
2. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Materijali se dostavljaju uz poziv za sjednicu Skupštine.

Materijali za sjednicu Skupštine mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr.

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-116.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA
Siniša Šalamon, v.r.