-1.1 °C
1026.0 hPa
84 %

2. sjednica Odbora za financije i proračun

Datum objave: 8. prosinca 2017.

Odbor za financije i proračun
KLASA: 400-01/17-03/33
URBROJ:2109/1-02-17-01
Čakovec, 04.12.2017.
Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 6/14)

s a z i v a m
2. sjednicu Odbora za financije i proračun
za 11. prosinca 2017. godine (ponedjeljak) u 8,00 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA „PIŠKORNICA“ D.O.O. ZA 2016. GODINU.
2. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I II. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2017. GODINU.
3. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I PLANA PRIHODA I RASHODA VATROGASNE ZAJEDNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU.
4. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA OBAVLJANJE REDOVITE DJELATNOSTI HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA, STANICA ČAKOVEC ZA 2018. GODINU.
5. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU.
6. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU.
7. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE DO 2020. GODINE.
8. a) PRIJEDLOG PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. I 2020. GODINU.
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU.
9. PRIJEDLOG ODLUKE O ODABIRU I PRODAJI NEKRETNINE U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE NA PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“ (k.o. Čakovec, kat.čest. 1729/15).
10. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM TIJELIMA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE I SLUŽBI ZA UNUTARNJU REVIZIJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
11. a)PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O VISINI NAKNADE PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
b)PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O VISINI NAKNADA VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE I ČLANOVIMA RADNIH TIJELA SKUPŠTINE.
12. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠPORTU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU.
13. INFORMACIJA O ZAVRŠETKU SUDSKOG SPORA SA SREDNJOM ŠKOLOM ČAKOVEC.
14. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.
Materijali uz točku 11. bit će dostavljeni pred početak Sjednice svi ostali materijali dostavljaju se uz poziv za 3. sjednicu Skupštine Međimurske županije, a isto tako mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije.
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-116.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK ODBORA
Dragutin Glavina,v.r.

Dnevno izvješće Stožera civilne zaštite Međimurske županije za nedjelju, 16. siječnja 2022. - Danas u Međimurju 216 pozitivnih nalaza, tijekom vikenda cijepljeno 245 osoba
Posljednji ispraćaj dugogodišnjeg načelnika Općine Orehovica i županijskog vijećnika Franje Bukala
Odavanjem počasti poginulim i nestalim braniteljima Međimurje obilježilo 30 godina od međunarodnog priznanja Republike Hrvatske
Dnevno izvješće Stožera civilne zaštite Međimurske županije za subotu, 15. siječnja 2022. - Danas cijepljenje bez najave do 13:30 sati u Zavodu za javno zdravstvo MŽ i trijaži Županijske bolnice Čakovec
Nove vesele učionice za početak drugog polugodišta u Osnovnoj školi Štrigova
Dnevno izvješće Stožera civilne zaštite Međimurske županije za petak, 14. siječnja 2022. - Sutra cijepljenje bez najave od 9 do 13:30 sati u Zavodu za javno zdravstvo MŽ i trijaži Županijske bolnice Čakovec
5. sjednica Odbora za izbor i imenovanja
Dnevno izvješće Stožera civilne zaštite Međimurske županije za četvrtak, 13. siječnja 2022.
Obavijest o ispravku dijela Javnog natječaja za prodaju zemljišta na području poduzetničke zone „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“
Međimurje tijekom blagdana ostvarilo rast od 283% u dolascima i 250% u noćenjima u odnosu na prošlu godinu, treća smo najposjećenija destinacija kontinentalnog turizma
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content