Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu
KLASA: 363-01/17-03/17
URBROJ: 2109/1-02-17-1
Čakovec, 4. 12. 2017.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10 i 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 6/14)

s a z i v a m

1. sjednicu
ODBORA ZA ENERGETIKU, KOMUNALNU I PROMETNU INFRASTRUKTURU

za utorak, 12. 12. 2017. godine u 9,00 sati.

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, R. Boškovića 2, Čakovec.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana i II. izmjena i dopuna Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2017. godinu.

2. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Molim članove Županijskog odbora da obvezatno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 040/374-254 (Alan Resman) ili na adresu e-pošte: alan.resman@medjimurska-zupanija.hr .

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Nenad Hranilović, mag. oec., v.r.