Odbor za izbor i imenovanja

KLASA: 021-05/17-05/3
URBROJ: 2109/1-02-17-01
Čakovec, 03.11.2017.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 6/14)

s a z i v a m

2. sjednicu Odbora za izbor i imenovanja
za 13. studenoga 2017. godine (ponedjeljak) u 8,00 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Utvrđivanje Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za Savjet mladih Međimurske županije i Popis važećih kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Međimurske županije.
2. Utvrđivanje Prijedloga rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Međimurskoj županiji.
3. Utvrđivanje Prijedloga rješenja o imenovanju predsjednice i članova Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije.
4. Utvrđivanje Prijedloga teksta Javnog poziva za podnošenje prijedloga za izbor članova Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije.

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-116.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA
Odbora za izbor i imenovanja

Bernarda Topolko, univ.spec.oec.,v.r.