Međimurska županija kao nositelj projekta pokrenula je projekt pod nazivom „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa za grad Mursko Središće i općine Gornji Mihaljevec, Nedelišće, Selnica, Strahoninec, Sveti Juraj na Bregu, Sveti Martin na Muri, Šenkovec i Štrigova“. Izrađene su Studije izvodljivosti za pojedine jedinice lokalne samouprave te nacrt Plana razvoja širokopojasne infrastrukture za navedena područja (u nastavku: PRŠI) za koji je provedena preliminarna provjera sukladnosti s pravilima Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (u nastavku: ONP).

Međimurska županija, sukladno strukturnim pravilima ONP-a (Poglavlje 2.5), pokreće Javnu raspravu Projekta koja traje od 26.9. do 27.10. 2017. godine.

Projektni dokumenti za Javnu raspravu nalaze se u prilogu: