Mandatna komisija

KLASA: 013-03/17-03/24
URBROJ: 2109/1-02-17-01
Čakovec, 11.09.2017.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13 I 6/13 – pročišćeni tekst i 6/14)

s a z i v a m

2. sjednicu Mandatne komisije Skupštine Međimurske županije

za 28.rujna 2017. godine (četvrtak) u 8,00 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Utvrđivanje teksta Izvješća Mandatne komisije o stavljanju mandata u mirovanje iz osobnih razloga i o imenu zamjenika vijećnika koji umjesto izabranog vijećnika počinje obnašati vijećnički mandat.
2. Informacije, pitanja i prijedlozi.

U privitku poziva dostavlja se tekst Izvješća.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
MANDATNE KOMISIJE

Dražen Vidović, dipl.ing., v.r.