Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

1. sjednica Odbora za financije i proračun

Datum objave: 22. rujna 2017.

Odbor za financije i proračun
KLASA: 400-01/17-03/27
URBROJ:2109/1-02-17-01
Čakovec, 20.09.2017.
Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 6/14)

s a z i v a m
1. sjednicu Odbora za financije i proračun
za 25. rujna 2017. godine (ponedjeljak) u 11,00 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU.
2. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU.
3. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI NEKRETNINE U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE NA PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“ (k.o. Čakovec, kat.čest. 1729/15).
4. PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM TIJELIMA I SLUŽBI ZA UNUTARNJU REVIZIJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
5. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U SKUPŠTINI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE SRPANJ – PROSINAC 2017. GODINE.
6. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU.
7. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I I. IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2017. GODINU.
8. a) PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA I GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2018. GODINU.
b) PROJEKCIJA PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. I 2020. GODINU.
9. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA MIN – MEĐIMURJE, INVESTICIJE, NEKRETNINE D.O.O. ZA 2016. GODINU.
10. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE MEĐIMURJE – REDEA D.O.O. ZA 2016. GODINU.
11. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA „PIŠKORNICA“ D.O.O. ZA 2016. GODINU.
12. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.
Svi materijali dostavljaju se uz poziv za 2. sjednicu Skupštine Međimurske županije, a isto tako mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije.
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-116.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK ODBORA
Dragutin Glavina,v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content