Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Poziv za iskaz interesa za program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova

Datum objave: 21. rujna 2017.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i REDEA d.o.o. objavili su Poziv za iskaz interesa za Program pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.

Program je osmišljen kao potpora jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za prijavu na natječaje koji će se financirati iz ESI fondova.

Cilj Programa je pridonijeti bržem društveno-gospodarskom razvoju slabije razvijenih područja Republike Hrvatske pružanjem financijske pomoći u izradi projektne i tehničke dokumentacije za lokalne razvojne projekte koji su prihvatljivi za financiranje iz ESI fondova i koji su utemeljeni na strateškim razvojnim dokumentima.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave I., II., III. skupine i jedinicama područne (regionalne) samouprave I. i II. skupine prema stupnju razvijenosti.

Partneri podnositelja zahtjeva mogu biti pravni subjekti čiji je osnivač podnositelj zahtjeva i u njegovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu kao i druga tijela javne vlasti čija aktivnost na realizaciji Projekta doprinosi cilju Programa.

Prihvatljivi projektni prijedlozi lokalnih razvojnih projekata obuhvaćaju ulaganja u:

 • komunalnu infrastrukturu: nerazvrstane ceste, županijske ceste, nogostupi, klizišta, biciklističke staze, lokalne vodovodne i kanalizacijske mreže, toplovodi, male elektrane, infrastrukturni objekti u svrhu jačanja turističke ponude (šetnice, poučne staze, vidikovci, žičare),
 • socijalnu infrastrukturu: objekti osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja, objekti predškolskog odgoja, učenički domovi, hospiciji, objekti zdravstvene namjene, domovi umirovljenika, kulturni centri, domovi kulture, vatrogasni domovi i ostali objekti javne namjene koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici.

Prihvatljivi troškovi su:

 • trošak pripreme projektne i tehničke dokumentacije i tehničkih elaborata,
 • trošak izrade idejnog projekta i ishođenje lokacijske dozvole,
 • trošak izrade glavnog projekta (arhitektonski, građevinski, elektrotehnički, strojarski i ostali elaborati koji su regulirani zakonskim i drugim propisima, a prethode izradi glavnog projekta),
 • trošak ishođenja građevinske dozvole,
 • troškovi za sve zakonom propisane doprinose i plaćanja osim doprinosa jedinicama lokalne samouprave,
 • trošak izrade izvedbenog projekta,
 • trošak izrade elaborata i/ili studije procjene utjecaja na okoliš, prethodne i/ili glavne ocjene prihvatljivosti, odnosno zahtjeva za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš/prirodu,
 • drugi opravdani troškovi povezani s pripremom projekta.

Osnovni preduvjeti prihvatljivosti projektnog prijedloga su usklađenost s propisanom važećom prostorno – planskom dokumentacijom područja na kojem se traži sufinanciranje i u cijelosti riješeni imovinsko-pravni odnosi.

Za Međimursku županiju predviđeno je 6.300.000 kn. Jedinica lokalne samouprave može podnijeti dva zahtjeva, a jedinica područne (regionalne) samouprave četiri zahtjeva za sufinanciranje Projektne dokumentacije.

Iznos sufinanciranja, najviši udjel Ministarstva u sufinanciranju izrade Projektne dokumentacije određuje se prema indeksu razvijenosti:

 • 95% ukupno prihvatljivih troškova za projekte s područja I. skupine jedinica lokalne samouprave,
 • 90% ukupno prihvatljivih troškova za projekte s područja II. skupine jedinica lokalne samouprave,
 • 85% ukupno prihvatljivih troškova za projekte s područja III. skupine jedinica lokalne samouprave

Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti po podnositelju iznosi:

          1.000.000,00 kuna  (slovima: jedanmilijunkunainulalipa) s PDV-om ukoliko je podnositelj jedinica lokalne samouprave,

          2.000.000,00 kuna (slovima: dvamilijunakunainulalipa) s PDV-om ukoliko je podnositelj jedinica područne (regionalne) samouprave.

Provedbeno razdoblje je od 18. rujna 2017. do 31. prosinca 2019. godine.

Rok za podnošenje zahtjeva je 31. listopada 2017.

Osobe za kontakt i dodatna pitanja su:

Ana Kralj, tel: 040 395 535, e-adresa: ana.kralj@redea.hr,

Maja Golubić, tel: 040 395 571, e-adresa: maja.golubic@redea.hr,

Ana Mikulić, tel: 040 395 571, e-adresa: ana.mikulic@redea.hr.

Informativna radionica o Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova, na kojoj ćemo pružiti detaljne informacije o načinu podnošenja zahtjeva i ispunjavanju obrazaca održat će se 3. listopada 2017. godine u multimedijalnoj dvorani Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje, Bana Josipa Jelačića 22B, Čakovec s početkom u 9 sati. Prijaviti se možete ispunjavanjem Google obrasca do 29. rujna 2017. godine.

Natječajna dokumentacija:

 1. POZIV ZA ISKAZ INTERESA
 2. SMJERNICE ZA PODNOSITELJE ZAHTJEVA
 3. PROGRAM PRIPREME LOKALNIH RAZVOJNIH PROJEKATA PRIHVATLJIVIH ZA FINANCIRANJE IZ ESI FONDOVA
 4. Prilog 1.: Dodatak A – Kontrolni obrazac
 5. Prilog 2.: Dodatak B – Prijavni obrazac
 6. Prilog 3.: Dodatak C – Proračun projekta
 7. Prilog 4.: Obrazac za vrednovanje
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content