Kolegij gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji
KLASA: 022-04/17-02/3
URBROJ: 2109/1-01-17-1
Čakovec, 11. 09. 2017.

Temeljem članka 6. Poslovnika o radu Kolegija gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji

sazivam

1. SJEDNICU KOLEGIJA GRADONAČELNIKA I
NAČELNIKA OPĆINA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
za srijedu, 20. 09. 2017. godine s početkom u 9,00 sati

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. a) Prijedlog Zaključka o izboru predsjedavajućeg Kolegija gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji
b) Prijedlog Zaključka o izboru zamjenika predsjedavajućeg Kolegija gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji
– Izvjestitelji su: Matija Posavec, mag. ing., župan i Neda Šarić, mag. iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije

2. Razvojna strategija Međimurske županije do 2020. godine
– Izvjestiteljica je mr. sc. Ana Kralj, dipl. oec., zamjenica direktorice za strateško planiranje i strateške projekte u Regionalnoj razvojnoj agenciji – REDEA d.o.o.

3. Informacija o otvorenim i najavljenim pozivima za dostavu projektnih prijedloga
– Izvjestiteljica je Sandra Polanec Marinović, dipl. inf., direktorica Regionalne razvojne agencije – REDEA d.o.o.

4. Regionalna i lokalna samouprava u sustavu zaštite potrošača
– Izvjestitelji su: Sanja Keretić, zamjenica predsjednice Razvojne organizacije zaštite potrošača (Saveza udruga za zaštitu potrošača) i Željko Tomašić, predsjednik Kluba potrošača Razvojne organizacije zaštite potrošača i savjetnik za zaštitu potrošača

5. Prijedlog izmjena Sporazuma o vođenju materijalno-financijskog poslovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava
– Izvjestitelj je Mario Medved, predsjednik Vatrogasne zajednice Međimurske županije

6. Informacija o provođenju Akcijskog plana za suzbijanje i sprječavanje širenja zlatne žutice vinove loze na području Međimurske županije
– Izvjestitelj je mr. sc. Milorad Šubić, pročelnik Podružnice Savjetodavne službe Međimurske županije

7. Mreža dječjih vrtića na području Međimurske županije
– Izvjestitelji su: Matija Posavec, mag. ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Međimurske županije

8. Informacija o projektu nabave udžbenika, sufinanciranje pomagača u nastavi i sufinanciranje prijevoza učenika osnovnih škola
– Izvjestitelji su: Matija Posavec, mag. ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti Međimurske županije

9. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Molim pozvane da sjednici obvezno prisustvuju ili da pošalju svog zamjenika.

S poštovanjem,

ŽUPAN

Matija Posavec, mag. ing.