Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

PODRŠKA POBOLJŠANJU MATERIJALNIH UVJETA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Datum objave: 6. rujna 2017.
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Programom podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u osnovnim i srednjim školama želi pomoći jedinicama područne (regionalne) i lokalne samouprave, kao osnivačima osnovnih i srednjih škola, u provedbi projekata iz sektora obrazovne infrastrukture i tako pridonijeti poboljšanju materijalnih uvjeta u školskim objektima i time podizanju kvalitete obrazovnog standarda u osnovnim i srednjim školama, a koji se u ovom programskom razdoblju ne mogu financirati iz ESI fondova. U svim fazama provedbe Programa treba voditi računa o promicanj u jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti (promicanja ravnopravnosti spolova te zabrani diskriminacije po bilo kojoj osnovi), promicanju održivog razvoja (očuvanje, zaštita i unaprjeđenje zaštite okoliša, promicanje korištenja obnovljivih izvora energije i unaprjeđenja energetske učinkovitosti).
Najviši udjel Ministarstva u sufinanciranju prihvatljivih aktivnosti na pojedinom objektu može biti 50% prihvatljivih troškova nastalih u provedbenom razdoblju.
  • U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom podnositelj u zahtjeva može se o dobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 5.000.000,00 kuna uključujući PDV.
  • Neće se odobriti sufinanciranje aktivnosti čija je ukupna vrijednost na jednom objekt umanja od 200.000,00 kuna s PDV-om.

Broj zahtjeva: Jedan podnositelj zahtjeva podnosi jedan Zahtjev u kojemu može tražiti sufinanciranje prihvatljivih aktivnosti za najviše tri prihvatljiva objekta. Svaki Potprojekt mora imati važeći akt nadležnog tijela kojim se do pušta izvođenje planiranih aktivnosti (građevinska dozvola ili odgovarajuća potvrda javnopravnog tijela).

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao osnivači osnovnih i srednjih škola, utvrđeni Odlukom o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (Narodne novine, broj 70/11).

Trajanje projekta: Prihvatljivo razdoblje za provedbu aktivnosti je od 1. siječnja 2017. do 31. ožujka 2018. Obzirom  na  mogućnost  korištenja  sredstava  Ministarstva, sredstva za sufinanciranje mogu se koristiti samo u 2017. godini. Rok za dostavu Zahtjeva za plaćanje/nadoknadu sredstava, za udjel sufinanciranja Ministarstva, je najkasnije 11. prosinca 2017. Korisnik  je dužan Projekt završiti do  roka za dostavu Završnog izvješća, ali isključivo onih aktivnosti koje plaća iz svog udjela. Završno izvješće o  provedbi  projekta Korisnik treba dostaviti do 31. ožujka 2018.

Prihvatljivi objekti: Prihvatljivi su objekti osnovnih i srednjih škola kojima su osnivači prihvatljivi podnositelji zahtjeva i na kojima se provode prihvatljive aktivnosti u provedbenom razdoblju.
Prihvatljive aktivnosti: Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti na izgradnji, nadogradnji, rekonstrukciji, obnovi, sanaciji, adaptaciji i opremanju fiksnom opremom prihvatljivih objekata ili djelova objekata. Prihvatljive su i aktivnosti na nastavku/završetku ranije započetih projekata.
Rok za podnošenje zahtjeva je 15. rujna 2017.
Natječajnu dokumentaciju i sve dodatne informacije možete pronaći OVDJE.
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content