Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Sazvana nova konstituirajuća sjednica Županijske skupštine Međimurske županije

Datum objave: 4. srpnja 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
URED DRŽAVNE UPRAVE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
PREDSTOJNIK
KLASA: 023-01/17-01/05
URBROJ: 2109-01-01-17-03
Čakovec, 03. srpnja 2017.
POZIV
Temeljem odredbe članka 87. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12 i 121/16) predstojnik Ureda državne uprave u Međimurskoj županiji saziva novu konstituirajuću sjednicu Županijske skupštine Međimurske županije koja će se održati dana 11. srpnja 2017. godine (utorak) u 10,00 sati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2.
Nakon utvrđivanja kvoruma predlaže se sljedeći
DNEVNI RED:
1. Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije,
2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata
- utvrđivanje člana Županijske skupštine koji će predsjedavati sjednicom do izbora predsjednika
- svečana prisega članova Županijske skupštine
3. Izbor predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanja,
4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Županijske skupštine.
 
PREDSTOJNIK
po ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske
Branimir Posavec, mag.iur.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content