Održana je sjednica Stožera civilne zaštite Međimurske županije u Velikoj vijećnici, ujedno posljednja u ovom sastavu. Na temelju članka 12. stavka 9. Zakona o zaštiti od požara Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 27. travnja donijela je na prijedlog MUP-a, uz prethodno mišljenje Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara i DUZS- Program u provedbi posebnih mjera od požara od interesa za RH u 2017., temeljni  dokument koordinacije i provedbe godišnjih aktivnosti središnjih državnih tijela, javnih ustanova, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, udruga građana te drugih organizacija i tijela uključenih u provedbu mjera zaštite od požara. U 55 točaka obrazložene su zadaće o kojima je detaljnije govorio Ladislav Söke, pročelnik ureda za zaštitu i spašavanje Čakovec. „Važno je da jedinice lokalne i regionalne samouprave, te gradovi i općine izvrše usklađivanje, procjenu i plan zaštite od požara te ih dostave svim subjektima koji imaj obavezu postupanja po istima“, rekao je pročelnik Söke.

Analizu protupožarne sezone u 2016. godini predstavio je županijski vatrogasni zapovjednik, Mladen Kanižaj, koji je istaknuo da je na području Međimurske županije zabilježeno 719 intervencija, što je smanjenje od 22,67%, u odnosu na 2015. kada je bilo zabilježeno 882, a od toga 240 požara, 183 tehničkih intervencija te 296 ostalih intervencija. Ukupna materijalna šteta nastala u požarima u prošloj godini je 3,7 milijuna, što je manje za 3,4 milijuna kuna u odnosu na 2015. Vatrogasna zajednica Međimurske županije izvršila je sve svoje obaveze temeljem Program aktivnosti, dok su utrošena sredstva za realizaciju Programa u provedbi mjera zaštite od požara od interesa za RH u 2016. u Međimurskoj županiji doznačena od lokalne i područne samouprave, a za realizaciju Programa Vlade od DUSZ RH. Također, jedna od točaka o kojoj je izvijestio načelnik Stožera, ujedno i zamjenik župana Međimurske županije Zoran Vidović bio je Plan rada i utvrđivanje Županijskog financijskog plana za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara s naznakom visine troškova upućivanja vatrogasaca i tehnike na dislokacije na priobalni dio Republike Hrvatske u 2017.

Poseban fokus stavljen je na usvajanje Plana operativne provedbe Programa, aktivnosti i mjere zaštite od požara od interesa za RH za vrijeme turističke i žetvene sezone za 2017. u Međimurskoj županiji. Spomenimo kako je na ovoj posljednjoj sjednici, načelnik svima zahvalio na suradnji i korektnom odnos, te poželio budućim članovima mnogo uspjeha u daljnjem radu i aktivnostima u djelokrugu Stožera.