Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

24. sjednica Odbora za financije i proračun

Datum objave: 6. travnja 2017.

Odbor za financije i proračun
KLASA: 400-01/17-03/16
URBROJ:2109/1-02-17-01
Čakovec, 4.04.2017.
Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 6/14)

s a z i v a m
24. sjednicu Odbora za financije i proračun
za 11. travnja 2017. godine (utorak) u 12,00 sati.

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. a) Godišnji obračun Proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2016. godinu.
b) Godišnje izvješće o radu Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2016. godinu.
c) Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske županije o raspodjeli rezultata poslovanja u 2016. godini.
2. Izvješće o radu Županijske bolnice Čakovec u 2016. godini.
3. a) Izvješće o radu Ljekarne Čakovec za 2016. godinu.
b) Prijedlog zaključka o davanju suglanosti na Odluku Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec o raspodjeli dobiti.
4. Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije za 2016. godinu.
5. Izvješće o radu Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije za 2016. godinu.
6. Izvješće o radu Centra dr. Rudolf Steiner za 2016. godinu.
7. Izvješće o poslovanju Međimurske energetske agencije d.o.o. u 2016. godini.
8. Izvješće o poslovanju Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o.
9. Izvješće o poslovanju društva MESAP d.o.o. za 2016. godinu.
10. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2016. godinu.
11. Prijedlog plana nabave Međimurske županije za 2017. godinu.
12. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Rekonstrukcija i opremanje bolnice za potrebe dnevne i bolnice i dnevne kirurgije.
13. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Rekonstrukcija i revitalizacija fortifikacije Starog grada Čakovec u Muzej nematerijalne baštine.
14. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Sporazuma o partnerstvu za projekt Attractour.
15. Prijedlog zaključka o raspisivanju Javnog poziva za iskaz interesa za kupnju nekretnina na području gospodarske zone „Poslovni park Međimurje“.
16. Prijedlog odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2015./2016.
17. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkog doma kojima je osnivač Međimurska županija u 2017. godini.
18. a) Prijedlog odluke o udruživanju sredstava decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva namijenjenih za nabavku dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2017. godini.
b) Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2017. godini.
19. a) Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2017. godini.
b) Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za osnovne škole kojima je osnivač Međimurska županija u 2017. godini.
20. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini.
21. Prijedlog zaključka o Popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova u vlasništvu Međimurske županije u 2017. godini.
22. Prijedlog odluke o minimalnim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centra za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2017. godini.
23. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije Doma za starije nemoćne osobe Čakovec u vlasništvu Međimurske županije u 2017. godini.
Svi materijali dostavljaju se uz poziv za 24. sjednicu Skupštine Međimurske županije, a isto tako mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije.
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 040/374-116.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
Dragutin Glavina, v.r

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content