Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

14. sjednica Odbora za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu

Datum objave: 5. travnja 2017.

Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu
KLASA: 363-01/17-03/4
URBROJ: 2109/1-02-17-1
Čakovec, 4. 04. 2017.
Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 26/10 i 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst)

s a z i v a m
14. sjednicu
ODBORA ZA ENERGETIKU, KOMUNALNU I PROMETNU INFRASTRUKTURU
za ponedjeljak, 10. 04. 2017. godine u 9,00 sati.

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, R. Boškovića 2, Čakovec.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. a) Godišnji obračun Proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije
za 2016. godinu.
b) Godišnje izvješće o radu Županijske uprave za ceste Međimurske županije za
2016. godinu.
c) Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća
Županijske uprave za ceste Međimurske županije o raspodjeli rezultata
poslovanja.
2. a) Izvješće o poslovanju Međimurske energetske agencije d.o.o. u 2016. godini.
b) Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti
Međimurske županije za razdoblje do 2017. do 2019. godine.
3. Informacije, pitanja i prijedlozi.
Molim članove Županijskog odbora da obvezatno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 040/374-254 (Alan Resman) ili na adresu e-pošte: alan.resman@medjimurska-zupanija.hr .
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
Aleksandar Makovec, dipl. ing., v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content