Kolegij gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji
KLASA: 022-04/17-02/2
URBROJ: 2109/1-01-17-1
Čakovec, 03. 04. 2017.

Temeljem članka 6. Poslovnika o radu Kolegija gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji

s a z i v a m
19. SJEDNICU KOLEGIJA GRADONAČELNIKA I
NAČELNIKA OPĆINA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
za utorak, 11. 04. 2017. godine s početkom u 9,00 sati

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Podrška gradova i općina u organizaciji aeromitinga povodom 70 godina postojanja i djelovanja Aerokluba Međimurje.
– Izvjestitelji su: Zlatko Železnjak, predsjednik i Marijan Fajfar, član Izvršnog odbora Aerokluba Međimurje

2. Prijedlog sporazuma o sudjelovanju u troškovima izbora za župana, gradonačelnike i načelnike, odnosno u troškovima izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
– Izvjestitelji su: Matija Posavec, mag. ing., župan i Milko Sambolek, mag. iur., predsjednik Županijskog izbornog povjerenstva Međimurske županije

3. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Molim pozvane da sjednici obvezno prisustvuju ili da pošalju svog zamjenika.

S poštovanjem,

ŽUPAN

Matija Posavec, mag. ing.