Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Savjetovanja sa gospodarskim subjektima - javna nabava

Datum objave: 28. ožujka 2017.

Međimurska županija, temeljem  Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
25.03.2021.

Energetska obnova zgrade Županijske bolnice Čakovec

Međimurska županija, temeljem  Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Prethodno savjetovanje pokrenuto je 22.03.2021. godine objavom Dokumentacije o nabavi i Troškovnika na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske.

Na zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta Naručitelj objavljuje projektno tehničku dokumentaciju na službenim stranicama Međimurske županije, jer zbog veličine istu nije moguće objaviti na Elektroničkom oglasniku javne nabave Međimurske županije. OVDJE (rar)


19.03.2018.
Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi „Građevinski radovi na rekonstrukciji potkrovlja zgrade 22B i rekonstrukciji zgrade 22N" je dostupno za preuzimanje ovdje (docx).


22.prosinca 2017.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za
Predmet nabave: Građevinski radovi na rekonstrukciji potkrovlja zgrade 22B i rekonstrukciji zgrade 22N
Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave “Građevinski radovi na rekonstrukciji potkrovlja zgrade 22B i rekonstrukciji zgrade 22N”.
Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.
Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja (22.prosinca 2017.-02.siječnja 2018.) zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte javnanabava@medjimurska-zupanija.hr, zaključno do 02.siječnja 2018. godine do 9.00 sati.
Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti OVDJE (zip).


21.prosinca 2017.
Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi „RADOVI NA ENERGETSKOJ OBNOVI ZGRADA ŠKOLSKIH RADIONICA TEHNIČKE ŠKOLE ČAKOVEC I GRADITELJSKE ŠKOLE ČAKOVEC
je dostupno za preuzimanje OVDJE (docx).


13.prosinca 2017.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za
Predmet nabave: Radovi na energetskoj obnovi zgrada školskih radionica Tehničke škole Čakovec i Graditeljske škole Čakovec – NOVO!
Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave “Radovi na energetskoj obnovi zgrada školskih radionica Tehničke škole Čakovec i Graditeljske škole Čakovec”.
Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.
Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja (13.prosinca 2017.-19.prosinca 2017.) zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte javnanabava@medjimurska-zupanija.hr, zaključno do 19.prosinca 2017. godine do 9.00 sati.
Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti OVDJE (rar).


04.prosinca 2017
Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi „Usluga posebnog linijskog prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Međimurska županija“, evidencijski broj nabave: 32-17-C je dostupno za preuzimanje OVDJE (docx).
------
27.studenoga 2017.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za
PREDMET NABAVE: „Usluga posebnog linijskog prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Međimurska županija“, evidencijski broj nabave: 32-17-C
Međimurska županija, R.Boškovića 2, Čakovec, kao javni naručitelj priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave Usluga posebnog linijskog prijevoza učenika osnovnih škola kojima je osnivač Međimurska županija.
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju na web stranici Međimurske županije, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: ana.varga@medjimurska-zupanija.hr
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.
Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti ovdje (DOCX)
Prilozi natječajne dokumentacije (ZIP)


04.prosinca 2017
Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi „GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI BEDEMA (FORTIFIKACIJE) STAROG GRADA ČAKOVEC, dostupno za preuzimanje OVDJE (docx).”
-------
 03. studenoga 2017.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za
PREDMET NABAVE: GRAĐEVINSKI RADOVI NA REKONSTRUKCIJI BEDEMA (FORTIFIKACIJE) STAROG GRADA ČAKOVEC
Ovaj predmet nabave se financira temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.–2020. “Rekonstrukcija i revitalizacija fortifikacije Starog grada Čakovec u Muzej nematerijalne baštine” BR. KK.06.1.1.01.0049.
Sukladno članku 198.st.3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.
Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja  (03.studenoga 2017.-8.studenoga 2017.) zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte javnanabava@medjimurska-zupanija.hr.
Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti OVDJE (rar).
Projektnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE (rar).
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.


27.listopada 2017
Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi „„Rekonstrukcija zgrade u bivšoj vojarni u Čakovcu“, evidencijski broj nabave: 4-17-A je dostupno za preuzimanje OVDJE (docx).


11. listopada 2017.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima - „Rekonstrukcija zgrade u bivšoj vojarni u Čakovcu“, evidencijski broj nabave: 4-17-A.
Međimurska županija, R.Boškovića 2, Čakovec, kao javni naručitelj priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave Rekonstrukcija zgrade u bivšoj vojarni u Čakovcu.
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju na web stranici Međimurske županije, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: javnanabava@medjimurska-zupanija.hr
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.
Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti ovdje (rar)


01. rujna2017.
Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi „Nabava dijagnostičko-terapijske i ostale medicinsko-tehničke opreme je dostupno za preuzimanje OVDJE (docx).


 
14. srpnja 2017.
PREDMET NABAVE: „Nabava dijagnostičko-terapijske i ostale medicinsko-tehničke opreme“ – PO GRUPAMA
Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave “Nabava dijagnostičko-terapijske i ostale medicinsko-tehničke opreme“ . Predmet nabave je podijeljen na sljedeće grupe:
Grupa I. Ginekološka oprema                   
Grupa II. Informatička oprema      
Grupa III. Stomatološka oprema   
Grupa IV. Bolnički namještaj                     
Grupa V. Kompresor
Grupa VI. Oprema vezana uz EKG                      
Grupa VII. Oprema za fizikalnu terapiju  
Grupa VIII. Instrumentarij                           
Grupa IX. Oprema vezana uz ultrazvuk
Grupa X. Ostala dijagnostičko-terapijska i medicinsko-tehnička oprema
 
Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.
Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja (14.srpnja 2017.-20.srpnja 2017.) zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte javnanabava@medjimurska-zupanija.hr, zaključno do 20.srpnja 2017. Godine do 8.00 sati.
Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti OVDJE (rar).
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.


 
11. srpnja 2017.
Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi „Nabava radova radi adaptacije sanitarnih čvorova radi ugradnje WC-a za osobe s invaliditetom te ugradnja dizala u zgradi Doma zdravlja Čakovec: GRUPA 1 – Nabava i ugradnja dizala u zgradi Doma zdravlja I GRUPA 2 – Nabava radova radi adaptacije sanitarnih čvorova radi ugradnje WC-a za osobe s invaliditetom na objektima Doma zdravlja Čakovec”.
je dostupno za preuzimanje OVDJE  (docx)


 
29. lipnja 2017.
Nabava radova radi adaptacije sanitarnih čvorova radi ugradnje WC-a za osobe s invaliditetom te ugradnja dizala u zgradi Doma zdravlja Čakovec
Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave “Nabava radova radi adaptacije sanitarnih čvorova radi ugradnje WC-a za osobe s invaliditetom te ugradnja dizala u zgradi Doma zdravlja Čakovec: GRUPA 1 - Nabava i ugradnja dizala u zgradi Doma zdravlja I GRUPA 2 - Nabava radova radi adaptacije sanitarnih čvorova radi ugradnje WC-a za osobe s invaliditetom na objektima Doma zdravlja Čakovec”.
Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.
Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja (29.lipnja 2017.-5.srpnja 2017.) zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte javnanabava@medjimurska-zupanija.hr, zaključno do 05.srpnja 2017. godine do 10.00 sati.
Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti OVDJE (rar).
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.


28. lipnja 2017.
Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi Radovi na energetskoj obnovi zgrada školskih radionica Tehničke škole Čakovec i Graditeljske škole Čakovec je dostupno za preuzimanje OVDJE 
 


 
08. lipnja 2017.
Radovi na energetskoj obnovi zgrada školskih radionica Tehničke škole Čakovec i Graditeljske škole Čakovec
Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave “Radovi na energetskoj obnovi zgrada školskih radionica Tehničke škole Čakovec i Graditeljske škole Čakovec”.
Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.
Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja (08.lipnja 2017.-16.lipnja 2017.) zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte javnanabava@medjimurska-zupanija.hr, zaključno do 16.lipnja 2017. godine do 9.00 sati.
Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti OVDJE (rar).
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.
 


 
28. ožujak 2017.
Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt Dokumentacije o nabavi Nastavak radova na izgradnji dvorane i 6 učionica OŠ Orehovica, evidencijski broj: 1-17-A je dostupno za preuzimanje OVDJE.
 


21. ožujka 2017.
NASTAVAK RADOVA NA IZGRADNJI SPORTSKE DVORANE I 6 UČIONICA OŠ OREHOVICA
Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave NASTAVAK RADOVA NA IZGRADNJI SPORTSKE DVORANE I 6 UČIONICA OŠ OREHOVICA.
-----
Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.
Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja (21.ožujka 2017.-27.ožujka 2017.) zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte javnanabava@medjimurska-zupanija.hr , zaključno do 27. ožujka 2017. godine.
Nastavno na navedeno, upućuju se gospodarski subjekti posebnu pozornost obratiti na ESPD obrazac, te upute za popunjavanje istog.
Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti OVDJE (zip).
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.
 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content