Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva

Datum objave: 6. ožujka 2017.
Ministarstvo turizma objavilo je natječaj "Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva" u okviru Specifičnog cilja 9.iv.2.: Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije. Cilj natječaja je povećanje zapošljivosti ranjivih skupina kroz obrazovanje i stručno usavršavanje s ciljem integracije na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva, odnosno: poboljšanje stručnih i pedagoških vještina i znanja stručnjaka iz turističko-ugostiteljskog sektora, stjecanje stručnih znanja ranjivih skupina potrebnih za rad u sektoru turizma i ugostiteljstva, stjecanje općih kompetencija i mekih vještina ranjivih skupina kroz razvoj i provedbu programa osposobljavanja i/ili usavršavanja.

Prihvatljivi Prijavitelji
Prijavitelj mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 Mora biti ustanova za obrazovanje odraslih, ili;
 • Udruga koja u svojem statutu kao temeljnom općem aktu ima utvrđeno djelovanje u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva;
 • Posjedovati pravni, financijski i operativni kapacitet za provedbu projekta;
 • Nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju sredstava iz europskog socijalnog fonda i drugih javnih izvora;
 • Nije u postupku predstečajne nagodbe, stečajnom postupku, postupku gašenja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;
 • Nema duga po osnovi javnih davanja koji prelazi iznos od deset kuna (neznatan porezni dug sukladno članku 150 općeg poreznog zakona) o kojima porezna uprava vodi službenu evidenciju.
Prihvatljivi partneri:
 • Udruge;
 • Ustanove za obrazovanje odraslih;
 • Poslodavci/gospodarski subjekti;
 • Regionalni ili područni ured Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Prihvatljive aktivnosti:
 • Odabir ciljane skupine i razvoj programa osposobljavanja i/ili usavršavanja;
 • Razvoj i provedba programa osposobljavanja i/ili usavršavanja predavača i mentora u stručnim znanjima i pedagoškim vještinama;
 • Provedba programa osposobljavanja i/ili usavršavanja prilagođenih ranjivim skupinama;
 • Upravljanje projektom i administracija;
 • Promidžba i vidljivost.
Intenzitet potpore:
 • 100% prihvatljivih troškova.
Najviši i najniži iznos sredstava:
 • Najviši iznos sredstava po projektu – 500.000,00 kuna;
 • Najniži iznos sredstava po projektu - 2.000.000,00 kuna.
Rok za prijavu je 3. svibnja 2017.
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content