Odbor za socijalnu skrb
KLASA: 550-01/17-03/12
URBROJ: 2109/1-02-17-01
Čakovec, 27. 02. 2017.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst i 8/13),

s a z i v a m

7. sjednicu Odbora za socijalnu skrb
za utorak – 7. ožujka 2017. godine u 10,00 sati

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC ZA 2016. GODINU

2. a) IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA “SIGURNA KUĆA” ZA 2016. GODINU

b) PLAN I PROGRAM RADA DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA “SIGURNA KUĆA” ZA 2017. GODINU

3. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC ZA 2016. GODINU

4. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.

Materijali se dostavljaju u privitku i uz poziv za 23. sjednicu Skupštine Međimurske županije.
Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA
Franjo Kravaršćan, v.r.