Odbor za zdravstvo
KLASA: 510-01/17-03/7
URBROJ: 2109/1-02-17-01
Čakovec,27. 02. 2017.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst i 8/13),

s a z i v a m
11. sjednicu Odbora za zdravstvo
za ponedjeljak 6. ožujka 2017. godine u 15,00 sati

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA 2016. GODINU

2. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

3. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI

Materijali za sjednicu dostavljaju se u privitku i uz poziv za 23. sjednicu Skupštine Međimurske županije. Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA ODBORA
ŽELJKA PERHOĆ, dr. med. v.r.