Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Osoba zadužena za nepravilnosti

Datum objave: 30. siječnja 2017.

Na temelju članka 3. i članka 17. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti („Narodne novine“ broj 17/19) tijelo javne vlasti, fizička ili pravna osoba prema zakonu kojim se uređuju radni odnosi, i fizička ili pravna osoba kod koje prijavitelj nepravilnosti obavlja poslove, ukoliko zapošljava najmanje pedeset osoba dužna je uspostaviti unutarnje prijavljivanje nepravilnosti. Povjerljivu osobu zaduženu za nepravilnosti imenuje poslodavac na prijedlog najmanje 20% radnika zaposlenih kod poslodavca.

Prema članku 43. stavku 7. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 78/15 i 102/19), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su dužne imenovati povjerljivu osobu za nepravilnosti prema Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, imenovana povjerljiva osoba je ujedno i osoba za nepravilnosti u skladu sa Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru i pod zakonskim propisima donesenima na temelju Zakona.

Poslodavac odnosno odgovorna osoba u Međimurskoj županiji je župan Međimurske županije.
Nepravilnosti prema Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti su kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima EU koje predstavlja ugrožavanje javnog interesa, a koja su povezana s obavljanjem poslova kod poslodavca.

Nepravilnosti prema Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru su nepridržavanje ili pogrešna primjena zakona i drugih propisa koja proizlazi iz radnji ili propusta koja ima ili bi mogla imati štetan utjecaj na proračunska sredstva i sredstva iz drugih izvora, bilo da se radi o prihodima/primicima, rashodima/izdacima, povratima, imovini, potraživanjima ili obvezama, te je protivna etičkim načelima u javnom sektoru.

Sukladno članku 20. Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 78/20) Odluka o imenovanju povjerljive osobe zadužene za nepravilnosti u Međimurskoj županiji dostavlja se nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i objavljuje na internetskim stranicama i/ili oglasnoj ploči.

Župan Međimurske županije imenovao je KARMENKU LEVAČIĆ, mag. iur., višu stručnu suradnicu za besplatnu pravnu pomoć u Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Međimurske županije za povjerljivu osobu zaduženu za nepravilnosti u Međimurskoj županiji.
Kontakt podaci:
Telefon: 374 152
Fax: 374 037
E-mail: prijave.nepravilnosti@medjimurska-zupanija.hr

Odluka o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti (pdf)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content