Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Zaštita osobnih podataka

Datum objave: 27. siječnja 2017.

Zakonom o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12 – pročišćeni tekst) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka.
Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju i korištenju osobnih podataka.
Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati (Ispitanik). Osoba ili Ispitanik koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.
Voditelj zbirke osobnih podataka je fizička ili pravna osoba, državno ili drugo tijelo koje utvrđuje svrhu i način obrade osobnih podataka. Kada je svrha i način obrade podataka propisan zakonom, istim se zakonom određuje i voditelj zbirke osobnih podataka.
Službenik za zaštitu osobnih podataka je osoba imenovana od strane voditelja zbirke osobnih podataka koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka.
Službenik za zaštitu osobnih podataka obavlja slijedeće dužnosti:
- vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka u smislu poštivanja odredbi Zakona i ostalih propisa koji uređuju pitanje obrade osobnih podataka,
- upozorava Voditelja zbirke osobnih podataka na nužnost primjene propisa o zaštiti osobnih podataka u slučajevima planiranja i radnji koje mogu imati utjecaj na pitanja privatnosti i zaštitu osobnih podataka,
- upoznaje sve osobe zaposlene u obradi osobnih podataka s njihovim zakonskim obvezama u svrhu zaštite osobnih podataka,
- brine o izvršavanju obveza iz članka 14. i 17. Zakona,
- omogućava ostvarivanje prava Ispitanika iz članka 19. i 20. Zakona,
- surađuje s Agencijom za zaštitu osobnih podataka u vezi s provedbom nadzora nad obradom osobnih podataka.
Međimurska županija kao jedinica područne (regionalne) samouprave koja u obavljanju poslova iz svog samoupravnog djelokruga zapošljava više od 20 zaposlenika imenovala je službenika za zaštitu osobnih podataka.
Sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka župan Međimurske županije kao voditelj zbirke osobnih podataka dužan je službene kontakt podatke službenika za zaštitu osobnih podataka učiniti javno dostupnima na županijskim web stranicama ili na drugi odgovarajući način.
Službenik zadužen za zaštitu osobnih podataka u Međimurskoj županiji je viši informatički suradnik u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije.
Tel.: 040 374 015
Fax: 040 391 005
e-pretinac: skupstina@medjimurska-zupanija.hr

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content