Institucionalni model suradnje Vlade, poslodavaca i sindikata u Republici Hrvatskoj uspostavljen je 21. siječnja 1994. godine  stupanjem na snagu Osnovnog teksta Sporazuma o osnivanju, nadležnosti  i djelovanju Gospodarsko-socijalnog vijeća, a Hrvatski sabor na sjednici održanoj 12. listopada 2007. godine donio je Odluku o obilježavanju toga dana Danom socijalnog partnerstva. Za Republiku Hrvatsku  od osobitog značaja je  razvoj i unapređenje socijalnog dijaloga i socijalnog partnerstva. Socijalno partnerstvo u  zemljama Europske unije ima  dugu tradiciju  jer samo istinskim socijalnim partnerstvom  i zajedničkim naporima  svih relevantnih  čimbenika  moguće je uspješno provesti opći napredak društva. Socijalni dijalog  uključuje sve oblike pregovora, konzultacija ili razmjene informacija između predstavnika Vlade, poslodavaca i radnika o temama od zajedničkog interesa koje su vezane uz gospodarsku i socijalnu politiku.

Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji osnovano je  u svibnju 2002. godine i  redovito na svojim sjednicama raspravlja o svim  socijalnim  i ekonomskim problemima koji se javljaju na našem području.  Dobar rad Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji  prepoznat  je i na nacionalnom nivou . Svojim radom dokazali smo da nas treba uvažavati te se nadamo   da će  suradnja s nacionalnim Gospodarsko-socijalnim vijećem, ali i sa svim institucijama biti bolja i konkretnija.

U prošloj godini zajedno s Bjelovarsko-bilogorskom županijom, odnosno njihovim Gospodarsko-socijalnim vijećem  bili smo sudionici projekta „Jačanje kapaciteta  gospodarsko-socijalnih vijeća Bjelovarsko-bilogorske i Međimurske županije.  Projektom smo nastojali  ukazati na  ulogu i važnost  tripartitnog dijaloga  među socijalnim partnerima i   na važnost suradnje  gospodarsko-socijalnih vijeća   županija. Članovi gospodarsko-socijalnih vijeća  posjetili su  Republiku Irsku gdje su se   upoznali   s  tradicijom socijalnog dijaloga u jednoj od  zemalja Europske unije.

Na inicijativu sindikalnih udruga Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji  organiziralo je sastanak s poslodavcima. Bipartitni socijalni dijalog  mogao bi biti značajniji i bolji. Nismo bili zadovoljni s odazivom poslodavaca, ali smo  sigurni  da  postoji prostor za poboljšanje  suradnje.

Zadatak i obveza Gospodarsko-socijalno vijeće u Međimurskoj županiji je da i dalje  ukazuje na  probleme koji se u našem gospodarstvu i cjelokupnom društvu javljaju. Uz učešće sva tri socijalna partnera nastojati ćemo   pridonositi cjelokupnom razvoju Međimurske županije, spremni smo raspravljati o svim  prijedlozima i  sugestijama te pozivamo na suradnju  sve koji žele pridonijeti  boljem radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji  Do napretka se ne dolazi lako, niti brzo, socijalni mir ne može se nametnuti, ali se može ostvariti  odgovornim i strpljivim dijalogom.

Za uspješno prevladavanje gospodarske krize i provedbu reformi ključno je postojanje mehanizma i instituta koji će omogućiti postizanje  dogovora  Vlade, sindikata i poslodavaca. Potrebno je dalje razvijati socijalni dijalog i partnerstvo na svim područjima,  doprinositi gospodarskom i socijalnom razvitku zemlje te boljem životu svih njezinih građana.  Unatoč različitosti mišljenja socijalnih partnera potrebno je razvijati zajedničku suradnju na daljnjem razvoju i unapređenju  društva.Sva tri socijalna partnera u Gospodarsko-socijalnom vijeću Međimurske županije jedinstveni su u stavu da bez socijalnog dijaloga nema napretka.