Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Tri nova projekta međunarodne suradnje Regionalne razvojne agencije REDEA - e

Datum objave: 21. prosinca 2016.

REDEA započinje s provedbom triju međunarodnih projekata u tri različita područja, od istraživanja i inovacija u poljoprivredi, preko društvenog poduzetništva do ekoinovacija. Svi su projekti u potpunosti u skladu s ciljevima Međimurske županije u smislu jačanja konkurentnosti gospodarstva na način da bude zasnovano na znanju i inovacijama.
Projekti EcoInn Danube i SENSES sufinancirat će se iz Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav 2014.-2020., a bili su prijavljeni na prvi poziv u okviru spomenutog Programa u rujnu prošle godine i to u sklopu prioritetne osi Inovativna i društveno odgovorna Dunavska regija. Naime, ukupno je svega 54 projekata odobreno za sufinanciranje nakon postupka prijave koji je bio organiziran u dva koraka, dok je njih čak 576 bilo prijavljeno u prvom koraku, tako da se početak provedbe čak dvaju projekata u Međimurskoj županiji može smatrati velikim uspjehom. Nadalje, projekt TRUE je uspješno prijavljen na program Obzor 2020. u području Istraživanja i inovacija te u okviru radnog programa za područje Sigurnosti hrane, održive poljoprivrede i šumarstva, istraživanje mora, pomorstva i unutarnjih voda te bioekonomije za 2016. i 2017. godinu.
Projekt EcoInn Danube
Projekt EcoInn Danube prijavljen je u konzorciju trinaestero partnera pod vodstvom Slovačkog centra za znanstvene i tehničke informacije (www. cvtisr.sk) iz Bratislave, a provodit će se od prosinca 2016. do svibnja 2019. godine, uz proračun ukupne vrijednosti 2.126.924,97 EUR. Opći cilj projekta je pojačati suradnju dionika u području inovacija s naglaskom na eko-inovacije i poticanje primjene ekotehnologija u Dunavskoj regiji. Povezivanjem dionika nastoji se potaknuti prijenos rezultata istraživanja i razvoja u gospodarstvo na transnacionalnoj razini, i to, između ostalog, posredstvom tematskih i stručnih događanja (ljetne škole i inovacijski forumi) i razvoja virtualnog laboratorija. Osim iz Hrvatske, u projekt su uključeni partneri iz Slovačke, Njemačke, Austrije, Bugarske, Slovenije, Mađarske, Češke, Rumunjske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore. Uz širok geografski obuhvat, uspjehu projekta pridonijet će i raznolikost partnera, od sveučilišta, agencija i udruženja za inovacije i transfer tehnologija do razvojnih i energetskih agencija te gospodarskih komora.
Projekt SENSES
SENSES je projekt usmjeren unaprjeđenju okruženja za društveno poduzetništvo, a provodit će ga deset partnera pod vodstvom mađarskog Javnog neprofitnog društva za razvoj industrije (www.ifka.hu) iz Budimpešte. Razdoblje provedbe trajat će od siječnja 2017. do lipnja 2019. godine, a proračun iznosi ukupno 1.530.777,50 EUR. U državama obuhvaćenim projektom (Hrvatska, Mađarska, Češka, Slovenija, Rumunjska, Slovačka, Austrija, Srbija, Moldavija) uočen je trend neodrživosti poslovnih modela postojećih društvenih poduzeća, neodgovarajući instrumenti financiranja i poticaja te loši odnosi između društvenih poduzeća i tržišnih aktera. Iz tog će se razloga projektom SENSES uspostaviti transnacionalna mreža društvenih poduzeća, društveno odgovornih tradicionalnih poduzeća, ulagača, znanstvene zajednice, kreatora javnih politika, kao i nevladinih organizacija koji će zajedno promicati inovativne modele društvenog poduzetništva i društvene inovacije za održiv gospodarski razvoj Dunavske regije.
Projekt TRUE
Ukupna vrijednost projekta TRUE, koji će trajati od travnja 2017. do ožujka 2021. godine, iznosi 4.999.927,50 €, a rezultat je uspješne suradnje konzorcija od 22 partnera iz Europske unije i šire pod vodstvom Instituta James Hutton (www.hutton.ac.uk) iz Velike Briatanije. Cilj projekta je identificirati i omogućiti razvoj uspješnih proizvodnih sustava leguminoza (biljke koje pripadaju skupini mahunastog povrća) u lancima opskrbe hranom. To će biti postignuto kroz uključivanje velikog broja različitih dionika koji će balansirati okolišnu, gospodarsku i socijalnu sigurnost kroz aktivnosti sa smanjenim utjecajem na okoliš. Ideja je utjecati na zdravlje ljudi i životinja, uvođenjem u prehranu kvalitetnih prerađevina od leguminoza s boljim nutritivnim sastavom te potaknuti nove načine bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom, preradom i prodajnim praksama. Projekt TRUE će osnažiti proizvodnju tzv. nove hrane, bazirane na proizvodima od leguminoza uz nove mogućnosti poboljšanja tržišta, uključujući uvođenje kratkih opskrbnih lanaca.
 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content