Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

22. sjednica Skupštine Međimurske županije - 21.12.2016.

Datum objave: 16. prosinca 2016.

KLASA: 021-05/16-03/02
URBROJ:2109/1-02-16-01
Čakovec, 13.12.2016.
Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 6/14),

s a z i v a m
22. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 21. prosinca 2016. godine (srijeda) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Alen Kajmović, mag.paed.i soc., pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i financije.
2. PRIJEDLOG ODLUKE O PRODULJENJU VAŽENJA RAZVOJNE STRATEGIJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2011.-2016.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sandra Polanec Marinović, dipl.inf., direktorica REDEA-e.
3. a) PRIJEDLOG PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU S PROJEKCIJOM PRORAČUNA ZA 2018. I 2019. GODINU.
- PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Alen Kajmović, mag.paed. i soc., pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i financije.
4. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U SKUPŠTINI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2017. GODINI.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Alen Kajmović, mag.paed.i soc., pročelnik Upravnog odjela za poslove župana.
5. OČUVANJE ŽUPANIJSKOG STATUSA POLICIJSKE UPRAVE MEĐIMURSKE U NOVOJ TERITORIJANOJ I UNUTARNJOJ REORGANIZACIJI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA.
- predlagatelji su vijećnici Skupštine Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Željko Pavlic, dipl.defekt. i Zlatko Bacinger, dipl.uč.
6. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OSNIVAČ I UČENIČKIH DOMOVA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI U 2016. GODINI.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
7. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Alen Kajmović, mag.paed. i soc., pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Goran Gotal, dipl.iur., voditelj Odsjeka za javnu nabavu.
8. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU PRAVNIH OSOBA OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Zoran Vidović, pristup.oec., zamjenik župana.
9. PRIJEDLOG PROGRAMA RADA I PLANA PRIHODA I RASHODA VATROGASNE ZAJEDNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mario Medved, ing.tech.inf., predsjednik Vatrogasne zajednice Međimurske županije.
10. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU SPORAZUMA O PODRŠCI I PARTNERSTVU NA PROVEDBI PROJEKTA „MEĐIMURSKA ŽUPANIJA – PRIJATELJ DJECE“
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
11. PRIJEDLOG AKCIJSKOG PLANA SUZBIJANJA KORUPCIJE U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2017. GODINE.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mladen Babić, dpl.ing.geod., predsjednik Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije.
12. PRIJEDLOG GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Zoran Vidović, pristup.oec., zamjenik župana.
13. INFORMACIJA O PROJEKTIMA SUFINANCIRANIM SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE I DRUGIH MEĐUNARODNIH IZVORA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Darko Radanović, mag.inf., pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti.
14. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA ZA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374-116.
S poštovanjem, PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 21. SJEDNICE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)


Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content