Međimurska županija u okviru svog djelokruga rada, kontinuirano radi na promociji i prezentaciji međimurskih obrtnika, te ulaže velik trud kako bi se njihov položaj poboljšao. Iako su izazovna vremena, ne samo u segmentu obrtništva, već općenito, to nam ne smije biti izlika da ne napredujemo. Zajedničkim snagama, sinergijom institucija, osobito suradnjom sa Obrtničkom komorom te na kraju i državom čija je uloga najveća i neophodna kako bi mali čovjek, obrtnik ponovo mogao živjeti od svoga rada.

Organizacijom Sajmova na području Međimurja, ali i informiranjem javnosti o sajamskim manifestacijama u drugim županijama, jedan je od koraka kako obrtništvu vratiti ono mjesto koje i zaslužuje.