Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

21. sjednica Skupštine Međimurske županije - 6. listopada 2016. godine

Datum objave: 30. rujna 2016.

KLASA: 021-05/16-03/5
URBROJ:2109/1-02-16-01
Čakovec, 22.09.2016.
Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 6/14),

s a z i v a m
21. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 6. listopada 2016. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Alen Kajmović, mag.paed. i spec., pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i financije.
2. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Alen Kajmović, mag.paed. i spec., pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i financije.
3. IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA - 30. LIPNJA 2016. GODINE.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., župan.
4. a) FINANCIJSKI PLAN I GODIŠNJI PLAN GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2017. GODINU.
b) PROJEKCIJA PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. I 2019. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec., ravnateljica Županijske uprave za ceste.
5. INFORMACIJA O STANJU I KRETANJIMA MEĐIMURSKOG GOSPODARSTVA U 2015. GODINI.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Darko Radanović, mag.inf., privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti.
6. PRIJEDLOG PROGRAMA ZAŠTITE ZRAKA, OZONSKOG SLOJA, UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMJENA I PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Stjepan Lacković, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša i dr.sc. Božica Šorgić, mag.chem., voditeljica projekta – Oikon d.o.o. Zagreb.
7. PRIJEDLOG PROGRAMA ZA PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE I SANACIJE U ZONAMA IZVORIŠTA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Stjepan Lacković, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša i izv. prof. dr.sc. Kristijan Posavec, voditelj projekta pri Rudarsko- geološk-naftnom fakultetu, Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo u Zagrebu.
(Prilozi uz točku 7, projektna dokumentacija sa kartama - ZIP, 127MB)
8. PRIJEDLOG I. IZMJENA PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOG IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2016. GODINI.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
9. PRIJEDLOG I. IZMJENA PLANA RASHODA ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA OSNOVNE ŠKOLE KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2016. GODINI.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
10. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU RAVNATELJA MEĐIMURSKE PRIRODE – JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTITU PRIRODE.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
11. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU RAVNATELJA MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
12. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU VRŠITELJICE DUŽNOSTI RAVNATELJA MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
13. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI „KATRUŽA“.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
14. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU UPRAVITELJA MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI „KATRUŽA“.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je mr.sc. Renato Slaviček, predsjednik Odbora.
 
Materijali pod točkama 6. i 7. predloženog dnevnog reda zbog svoje opširnosti nalaze se samo na web stranicama Međimurske županije. Isto tako vijećnici uvid mogu izvršiti u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, soba 56.
Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374-116.
S poštovanjem,
 
PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 19. SJEDNICE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)


Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content